Välj svenskt kött

Som konsument är det viktigt att du väljer svenskt kött när du inhandlar livsmedel till dig och din familj. Det finns många anledningar till varför du bör välja svenskt kött – anledningar som gagnar både dig och vår miljö. I Sverige genomförs noggranna kontroller av alla livsmedel så att du vet vad det är du stoppar i munnen och inte får i dig ohälsosamma eller giftiga ämnen.

För djurens bästa

En viktig anledning att välja svenskt kött är att det innebär att djuren har haft det bra under sin livstid. Sverige har en av världens bästa djurskyddslagar. Lagarna säger att djuren ska få bete sig så naturligt som möjligt, både inne i stallarna och bakom grindar till sina hagar. Är djuren uppfödda i Sverige undviker man också onödiga transporter som ofta är plågsamma för djuren och dessutom är orsaken till massor av utsläpp och föroreningar.

Titta efter märkningarna

Vill du vara säker på att det kött du köper har sitt ursprung i Sverige kan du titta efter den märkning som symboliserar just detta när du befinner dig i mataffären. Svenskt kött kännetecknas nämligen av ett märke i blått och gult med just denna text “Svenskt kött”. Märkningen innebär att produkten är odlad eller född och uppvuxen i Sverige. Dessutom har varje steg i hanteringen av slutprodukten genomförts i Sverige. Det vill säga varan är förädlad, kontrollerad och packad inom vårt lands gränser. Detta gäller inte bara kött utan även andra livsmedelsprodukter så som mjölk. ägg grönsaker, frukt och bär.