Smittsamma sjukdomar

När det gäller sjukdomar finns det en hel del man kan drabbas av genom maten. Men man kan också smitta andra genom mat. Om man till exempel är sjuk kan det vara klokt att avstå från matlagning under ett par dagar. Det beror såklart på vilken sjukdom man har och hur många man ska laga mat åt. Om man bara är förkyld och lagar mat åt sig själv är det förstås en helt annan sak än om man har magsjuka och ska laga mat på en större fest.

När bör matlagning undvikas?

Det finns en hel del olika sjukdomar och skador som kan göra det olämpligt att laga mat. Alla sjukdomar som smittar och som man inte har någon behandling mot är generellt sett skäl att undvika matlagning. Om man arbetar på en restaurang får man ofta inte alls arbeta om man är sjuk. Om man har ett sår kan det också vara så att man inte bör laga någon mat. I de fall såret sitter på händerna kan man få smuts i såret och det är inte bra. Såret kan också vara eller vätska sig på annat sätt och det är inte så trevligt för dem som ska äta maten. Dessutom kan smittor sprida sig. Handskar är en lösning men det fungerar inte alltid.

Antibiotikabehandling

I de allra flesta fall slutar man smitta några dagar efter att man har börjat äta antibiotika. Det hjälper dock inte att läsa på Internetmedicin och tro att man kan diagnostisera sig själv och äta antibiotika som man haft hemma. All antibiotika hjälper nämligen inte mot allt. Om man är sjuk och misstänker att man behöver behandling måste man alltid uppsöka läkare. I dag kan man kontakta sjukvården både genom telefon, genom att använda en app eller genom att helt enkelt besöka en vårdcentral.