Salmonella

Enligt SVA är salmonella en relativt vanligt förekommande sjukdom. Den finns i hela Europa och även i många andra delar av världen. Man har tidigare hittat salmonella i bland annat djurfoder men kontrollerna har blivit mer hårda och i dag är det inte lika allvarligt. Trots det finns det djur och människor som varje år drabbas av sjukdomen.

Symtom

Det är främst människor, hundar, katter, fågel och gris som drabbas av salmonella. Människan smittas via djuren och det är inte säkert att några symtom uppvisas. Hos människa kan dock sjukdomen bli riktigt allvarlig om man inte behandlar den. Symtomen kan variera, från diarré till kräkningar och en känsla av allmän sjukdom som inte ger med sig.

Att smittas

Det finns många olika sätt man kan smittas med salmonella på. Man kan till exempel smittas genom att man äter kött som inte är rätt tillagat. Man kan också smittas genom avföring. Om man bär på smittan behöver man inte uppvisa symtom men man kan smitta. Man kan antingen smitta andra genom direktkontakt, eller genom kontaminerad mat, vatten eller genom avföring. Det kan därför vara bra att hålla lite koll så att närstående inte smittar.