Listeria

Enligt Folkhälsomyndigheten är det relativt vanligt att bakterier som orsakar listeria finns i naturen. De finns både i vatten, jord och i däggdjurs tarmar. Även om man bär på bakterien är det inte säkert att man har några symtom. Listeria är dock en zoonos och det betyder att en människa kan bli smittad av ett djur. Men hur ser symtomen ut och hur behandlas sjukdomen?

Symtom på listeria

I de allra flesta fall får man inga symtom på listeria. Vuxna som smittas kan dock drabbas av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det förekommer också att man märker av symtom från mage och tarm. Om en blivande moder smittas kan symtomen vara att fostret dör eller att det föds för tidigt. Barnet kan också ha blodförgiftning vid födseln vilket ofta är allvarligt.

Behandling

Enligt smittskyddslagen är man skyldig att anmäla alla fall av listeria. Då börjar en smittspårning. Det går ut på att man får redogöra för vad man ätit, druckit och vilka man träffat under de senaste dagarna. Om man har symtom och besvär behandlas man med antibiotika och man kommer då att sluta smitta. Man kan efter det behöva ytterligare kurer beroende på hur allvarligt sjuk man varit från början. Äldre och gravida, samt personer som får hjärnhinneinflammation, kan också behöva behandlas på sjukhus för sina symtom. Listeria är inget att leka med.

Hur blir man smittad?

Det handlar ofta om att man hanterar råa livsmedel. Det kan vara så att köttet inte värms upp tillräckligt. I många fall kan listeria också finnas i vatten. Om man har en varmvattenberedare gäller det att man ser till att vattnet verkligen värms upp till rätt temperatur. Minst 70 grader gäller!